نویسنده = خالقی پور، بشیر
تعداد مقالات: 1
1. طراحی الگوی مسئولیت فرهنگی شرکت‏ها در سیاستگذاری شهری

دوره 6، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 145-167

کیومرث اشتریان؛ بشیر خالقی پور