نویسنده = ������������ ������������
بازنگری قانون توزیع عادلانه آب در ایران: ضرورت‌ها و اصلاحات مورد نیاز

دوره 5، شماره 3، آبان 1398، صفحه 253-269

کامران داوری؛ محمد رشیدی؛ حمید عمرانیان خراسانی