نویسنده = ������������������ ��������
شناسایی دلایل در دستورکار قرار نگرفتن مسئله افزایش سطح آب دریا در خط‌مشی‌های دولت

دوره 5، شماره 3، آبان 1398، صفحه 93-112

الهام اوستان؛ غلامرضا طالقانی؛ مجتبی امیری؛ حسین نگارستان