نویسنده = حمید عمرانیان خراسانی
بازنگری قانون توزیع عادلانه آب در ایران: ضرورت‌ها و اصلاحات مورد نیاز

دوره 5، شماره 3، آبان 1398، صفحه 253-269

10.22059/ppolicy.2019.73716

کامران داوری؛ محمد رشیدی؛ حمید عمرانیان خراسانی