نویسنده = حاضری، علی محمد
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی پیشران‌های مؤثر بر گفتمان انقلاب اسلامی ایران درافق 25 ساله

دوره 5، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 207-228

زهرا ایروانی؛ ابراهیم حاجیانی؛ علی محمد حاضری؛ فردین قریشی