نویسنده = اسلامی، روح اله
تعداد مقالات: 1
1. آسیب شناسی سیاستگذاری موسیقی در جمهوری اسلامی ایران

دوره 5، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 261-279

روح اله اسلامی؛ سکینه تاجی