نویسنده = سلطانی، بهزاد
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه رویکرد متخصصان ایرانی و بین المللی به پارک های فنّاوری

دوره 5، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 63-92

لیلا خزدوزی نژادجمالی؛ سید سپهر قاضی نوری نائینی؛ بهزاد سلطانی