نویسنده = حسنوند، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و اولویت‌بندی آسیب‌های فرایند سیاستگذاری مالیاتی در ایران

دوره 6، شماره 1، بهار 1399، صفحه 243-260

مهدی حسنوند؛ محمدرضا یزدانی زازرانی؛ مهناز گودرزی