نویسنده = ���������������� ������������
ارائه الگوی الزامات خط‌مشی‌گذاری آینده‌محور برای صنعت نفت ایران

دوره 5، شماره 3، آبان 1398، صفحه 45-61

سید علیرضا نقوی حسینی؛ فتاح شریف زاده؛ میرعلی سیدنقوی؛ رضا واعظی