نویسنده = جعفرتاش امیری، برزین
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی بر سیاست‌های حمایت از تولید و توصیه‌هایی برای بهبود آن؛ مطالعه موردی: صنعت خودروسازی ایران

دوره 5، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 211-240

محمد ندیری؛ علینقی امیری؛ برزین جعفرتاش امیری