نویسنده = ������������ ���������� ������ ������
تبیین الگوی بومی توسعه مشارکت الکترونیک در سیاستگذاری ایران

دوره 4، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 81-104

10.22059/ppolicy.2018.67870

حبیب رودساز؛ وجه اله قربانی زاده؛ نیکتا شادمهری؛ سید حسن سید موسوی