نویسنده = اصلی‌پور، حسین
تعداد مقالات: 1
1. تبیین اهداف راهبردی و سیاست‌های مدیریت تنوع قومی در جمهوری اسلامی ایران

دوره 4، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 133-151

حمید هوشنگی؛ حسین اصلی‌پور