نویسنده = مسعود نیا، حسین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی علل ناکارآمدی سیاستگذاری ایران در پیشگیری اولیه از سوء‌مصرف مواد مخدر

دوره 4، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 113-131

مسعود مهدویان‌فر؛ حسین مسعود نیا؛ محمدرضا یزدانی زازرانی