نویسنده = نرگسیان، عباس
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی عوامل بازدارنده خط‌مشی گذاری شورایی در ایران؛ مورد مطالعه: شورای عالی اداری

دوره 4، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 75-90

رضا رستم لو؛ عباس نرگسیان؛ عباس منوریان