نویسنده = �������� �������� ��������
تدوین چارچوب خط‌مشی گذاری تعاملی برای مبارزه با پول‌شویی در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران

دوره 4، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 9-32

10.22059/ppolicy.2018.67865

داود حسین پور؛ جواد معدنی؛ فتاح شریف‌زاده؛ محمدجواد محقق نیا