نویسنده = حسین پور، داود
تعداد مقالات: 1
1. تدوین چارچوب خط‌مشی گذاری تعاملی برای مبارزه با پول‌شویی در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران

دوره 4، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 9-32

داود حسین پور؛ جواد معدنی؛ فتاح شریف‌زاده؛ محمدجواد محقق نیا