نویسنده = شادمهری، نیکتا
تعداد مقالات: 1
1. تبیین الگوی بومی توسعه مشارکت الکترونیک در سیاستگذاری ایران

دوره 4، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 81-104

حبیب رودساز؛ وجه اله قربانی زاده؛ نیکتا شادمهری؛ سید حسن سید موسوی