نویسنده = ���������� �������� ������
سیاست‌های توسعه مدل بلوغ فناوری اطلاعات در سازمان‌های سلامت‌محور براساس ITIL

دوره 3، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 29-50

فاطمه حاجی علی عسگری؛ حبیب الله طباطبائیان؛ محمد رضا تقوا؛ فرید ابوالحسنی