نویسنده = عباسی، افسانه
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی مؤلفه‌های ناظر بر رعایت عدالت بین‌نسلی در خط‌مشی بودجه‌ای ایران

دوره 5، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 143-161

علی‌اصغر پورعزت؛ حیدر احمدی؛ افسانه عباسی؛ طیبه عباسی