نویسنده = رستگار، حامد
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل سیاست جریمه مشمولین غایب در ایران با استفاده از الگوی دان

دوره 3، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 103-121

رحمت الله قلی پور؛ حامد رستگار