نویسنده = ������������������������� �����������������
ارائه الگوی خط‌مشی‌گذاری سازمان‌های فرهنگی(مورد مطالعه: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان)

دوره 3، شماره 3، آذر 1396، صفحه 61-78

10.22059/ppolicy.2017.64171

وجه‌الله قربانی‌زاده؛ فتاح شریف زاده؛ داوود حسین پور؛ محمود مروج