نویسنده = �������������� �������� ����������
تحلیل تغییرخط‌مشی ایران در خصوص پیام‌رسان تلگرام بر اساس چارچوب جریان‌های چندگانه کینگدان

دوره 7، شماره 4، دی 1400، صفحه 91-109

10.22059/jppolicy.2021.84824

حسن دانایی‌فرد؛ مرتضی جوانعلی آذر؛ جواد آزادی احمدآبادی