نویسنده = خیراندیش، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی موانع اجرای خط‌مشی‌های عمومی در سازمان‌های دولتی با استفاده از روش فراترکیب

دوره 4، شماره 1، بهار 1397، صفحه 123-138

حسن رنگریز؛ مهدی خیراندیش؛ سلیمه لطیفی جلیسه