نویسنده = کلانتری، عبد الحسین
تعداد مقالات: 1
1. شناخت هندسه فرهنگ به عنوان ضرورتی در سیاستگذاری فرهنگی مبتنی بر راهبرد داده بنیاد

دوره 3، شماره 1، بهار 1396، صفحه 153-175

علی جوادی؛ حمیدرضا ملک محمدی؛ عبد الحسین کلانتری