نویسنده = اصلی پور، حسین
تعداد مقالات: 1
1. طراحی الگوی نوآوری خدمات شهروندی دولت الکترونیک در ایران

دوره 3، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 35-60

حبیب رودساز؛ محمدرضا زرگر؛ حسین اصلی پور