نویسنده = ���������� ����������
ارائه الگوی خط‌مشی‌گذاری سازمان‌های فرهنگی(مورد مطالعه: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان)

دوره 3، شماره 3، آذر 1396، صفحه 61-78

وجه‌الله قربانی‌زاده؛ فتاح شریف زاده؛ داوود حسین پور؛ محمود مروج