نویسنده = ������������ ���������������� ������������
طراحی چهارچوب مفهومی خط‌مشی‌های تنظیمی در حوزه محتوای فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران

دوره 4، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 96-122

10.22059/ppolicy.2018.66851

علیرضا جمشیدی بروجردی؛ سید مجتبی امامی؛ رضا بنی اسد