نویسنده = ابوترابی، محمد علی
تعداد مقالات: 1
1. مداخله ‏های دولت در بازار هنرهای نمایشی ایران: تجربیات و دلالت‌های سیاستی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 9-33

زهرا خوشبوئی؛ محمد حسینی؛ محمد علی ابوترابی