نویسنده = �������� ������ ������������ ����������
سیاست‌های توسعه مدل بلوغ فناوری اطلاعات در سازمان‌های سلامت‌محور براساس ITIL

دوره 4، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 29-50

10.22059/ppolicy.2018.65590

فاطمه حاجی علی عسگری؛ حبیب الله طباطبائیان؛ محمد رضا تقوا؛ فرید ابوالحسنی