نویسنده = شهریاری، اعظم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه استفاده از شبکه های مجازی و گسترش فرهنگ سیاسی دموکراتیک: مطالعه موردی شهروندان شهر اصفهان

دوره 3، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 217-233

محمودرضا رهبرقاضی؛ سهیلا آشنایی؛ اعظم شهریاری