نویسنده = پروندی، یحیی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نظری - تطبیقی نظام‌های تأمین اجتماعی: مسیریابی توسعه نظام سه لایه تأمین اجتماعی ایران

دوره 2، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 9-28

مجتبی امیری؛ وحید محمودی؛ حسین راغفر؛ یحیی پروندی