نویسنده = نوری، مهدی
تعداد مقالات: 2
1. طراحی چارچوب مفهومی سیاستگذاری ارزهای مجازی در اقتصاد ایران

دوره 3، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 51-78

مهدی نوری؛ علیرضا نواب پور


2. تأثیر آموزش رسمی بر دموکراسی در کشورهای منتخب اُپک و سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 127-145

وحید مهربانی؛ اسفندیار جهانگرد؛ الهه میثاقی فر؛ مهدی نوری