نویسنده = مهربانی، وحید
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر آموزش رسمی بر دموکراسی در کشورهای منتخب اُپک و سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 127-145

وحید مهربانی؛ اسفندیار جهانگرد؛ الهه میثاقی فر؛ مهدی نوری