نویسنده = رضاییان، علی
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی شکست سیاستهای هم تکاملی صنعت بانکداری و فناوری اطلاعات در ایران

دوره 2، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 31-55

علی رضاییان؛ سونا بایرام زاده