نویسنده = وحدانی نیا، ولی الله
تعداد مقالات: 1
1. تکامل سیاستگذاری سلامت: گذار به پارادایم حکمرانی برای سلامت

دوره 2، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 73-94

حمیدرضا ملک محمدی؛ ولی الله وحدانی نیا