نویسنده = الوانی، سید مهدی
تعداد مقالات: 1
1. کارآفرین سیاسی؛ بازیگر تحول آفرین عرصه سیاستگذاری

دوره 2، شماره 1، بهار 1395، صفحه 81-91

سید مهدی الوانی