نویسنده = اعرابی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. طراحی یک نظام طبقه بندی به مثابه سیاست توسعه دانش کارآفرینی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-20

محمد اعرابی؛ حسن بودلایی