نویسنده = یدالهی فارسی، جهانگیر
تعداد مقالات: 1
1. رانت‌های نفتی، کارآفرینی و ساختار اداری دولت در ایران

دوره 2، شماره 1، بهار 1395، صفحه 121-138

شاهین جوادی؛ محمود متوسلی؛ جهانگیر یدالهی فارسی