نویسنده = توفیق، علی اصغر
تعداد مقالات: 1
1. راهبردهای سیاستگذاری در حوزه امنیت صادرات انرژی در ایران

دوره 1، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 61-80

علی اصغر توفیق؛ منصور معظمی؛ مریم عابدیان