نویسنده = علیزاده، حسین رضا
تعداد مقالات: 1
1. چارچوب سنجش نوآوری در نانوتکنولوژی: مطالعه‌‌ موردی حوزه‌‌ نانوتکنولوژی ایران

دوره 1، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 89-105

حسین رضا علیزاده؛ حبیب الله طباطبائیان