نویسنده = فراهانی، مجید
تعداد مقالات: 1
1. اجراپژوهی در سیاستگذاری عمومی؛ موانع اجرای مطلوب برنامه‌‌ چهارم توسعه در حوزه‌‌ سلامت و فرهنگ

دوره 1، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 17-28

کیومرث اشتریان؛ سمانه کشوردوست؛ مجید فراهانی