داوران سال 1401

ردیف

نام و نام خانوادگی

درجه علمی

رشته

 عضویت در پایگاه‌های بین‌المللی

1                      

کیومرث ابراهیمی

استاد

مهندسی کشاورزی دانشگاه تهران

 

2          

حبیب ابراهیم پور

استاد

مدیریت دولتی دانشگاه محقق اردبیلی

 

3          

امیررضا ابطحی

استادیار

مدیریت عملیات و فناوری اطلاعات دانشگاه خوارزمی

 

4          

روح الله ابوجعفری

استادیار

اقتصاد دانش بنیان پژوهشکده مطالعات فناوری

 

5          

زهرا احمدی پور

استاد

جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

 

6          

عماد احمدوند

دکتری

مدیریت فناوری دانشگاه علامه طباطبایی

 

7          

مریم اخوان خرازیان

استادیار

مدیریت دولتی دانشگاه شهید بهشتی

 

8          

رضا آراستی

دانشیار

دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

 

9          

جهانبخش ایزدی

استادیار

دانشکده علوم سیاسی  دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی

 

10       

روح اله اسلامی

استادیار

علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

 

11       

کاظم اسماعیلی

دانشیار

علوم ومهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد

 

12       

کیومرث اشتریان

دانشیار

 سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران

 

13       

علی اصغری صارم

استادیار

مدیریت دولتی بوعلی سینا همدان

https://publons.com/researcher/3128332/ali-asghari-sarem/

14       

حسین اصلی پور

استادیار

مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی

 

15       

توکل آقایاری

دانشیار

علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

 

16       

لعیا الفت

دانشیار

مدیریت صنعتی علامه طباطبائی

 

17       

شعبان الهی

دانشیار

مدیریت دانشگاه تربیت مدرس

 

18       

سید مجتبی امامی

استادیار

مدیریت دانشگاه امام صادق علیه السلام

 

19       

راضیه امامی میبدی

دکتری

سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران

 

20       

سعید امان پور

دانشیار

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز

 

21       

رضا امیدی

استادیار

علوم اجتماعی دانشگاه تهران

 

22       

مجتبی امیری

دانشیار

مدیریت دولتی دانشگاه تهران

https://publons.com/researcher/2648351/mojtaba-amiri/

23       

ناهید امراللهی بیوکی

استادیار

مدیریت دولتی دانشگاه اردکان

 

24       

یعقوب انتظاری

دانشیار

مطالعات اقتصاد مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

 

25       

رضا انصاری

استادیار

مدیریت دانشگاه اصفهان

 

26       

علیرضا اوریوئی

استادیار

اقتصاد دانشگاه تهران

 

27       

سعید باجلان

استادیار

مدیریت دانشگاه تهران

 

28       

محمدحسین بادامچی

استادیار

مطالعات علم و فناوری مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

 

29       

سونا بایرام زاده

استادیار

مدیریت دانشگاه شهید بهشتی

 

30       

شهلا باقری

دانشیار

جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی

 

31       

ناصر باقری مقدم

استادیار

مدیریت مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

 

32       

مهدی براتعلی پور

دانشیار

علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی

 

33       

سجاد برخورداری

دانشیار

اقتصاد دانشگاه تهران

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2726599

34       

عارف برخورداری

استادیار

انقلاب اسلامى دانشگاه تهران

 

35       

علی بنیادی نایینی

استادیار

علم و فناوری دانشگاه علم و صنعت 

 

36       

رضا بندریان

استادیار

مدیریت پژوهشگاه صنعت نفت

 

37       

نفیسه بهرادمهر

استادیار

اقتصاد دانشگاه تهران

 

38       

مهدی بهنامه

استادیار

اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

 

39       

علی پیران نژاد

دانشیار

مدیریت دانشگاه تهران

 

40       

اشرف السادات پسندیده

استادیار

مدیریت پژوهشگاه نیرو

 

41       

محمد تقی پوریان

استادیار

علوم سیاسی دانشگاه علوم و فنون فارابی

 

42       

محسن ترابی

استادیار

مدیریت دولتی دانشگاه هرمزگان

 

43       

محمدسعید  تسلیمی

استاد

مدیریت دانشگاه تهران

 

44       

عاطفه تکلیف

استادیار

اقتصاد انرژی دانشگاه علامه طباطبائی

 

45       

سیمین تولایی

استاد

جغرافیا و گردشگری دانشگاه خوارزمی

 

46       

فاطمه ثقفی

استادیار

مدیریت دانشگاه تهران

 

47       

سعید جعفری مقدم

استادیار

کارآفرینی دانشگاه تهران

 

48       

علی چشمی

استادیار

اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

 

49       

حجت الله حاجی حسینی

دانشیار

مدیریت سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

 

50       

سعید حبیبا

استاد

حقوق دانشگاه تهران

https://www.webofscience.com/wos/author/record/38587685

51       

امیرهوشنگ حیدری

استادیار

مدیریت فناوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

 

52       

علی رضا حیدری

استادیار

سیاستگذاری عمومی دانشگاه فرهنگیان

 

53       

حسین حیرانی

استادیار

سیاست فناوری و نوآوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

 

54       

سید یعقوب حسینی

استادیار

مدیریت دولتی دانشگاه تربیت مدرس

 

55       

اکبر حسن پور

دانشیار

مدیریت منابع انسانی و کسب و کار دانشگاه خوارزمی

 

56       

داوود حسین پور

دانشیار

مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی

 

57       

مهناز حسین زاده

استادیار

مدیریت دانشگاه تهران

 

58       

محمد علی حقیقی

استادیار

مدیریت دولتی دانشگاه شهید بهشتی

 

59       

ارشک حلی‌ساز

استادیار

علوم و مهندسی آبخیزداری دانشگاه  هرمزگان

 

60       

علی حمیدی زاده

استادیار

مدیریت پردیس فارابی دانشگاه تهران

 

61       

احمد علی خائف الهی

استادیار

مدیریت دولتی دانشگاه تربیت مدرس

 

62       

ابوالفضل خسروی

استادیار

مدیریت پردیس فارابی دانشگاه تهران

 

63       

محسن خلیلی

استاد

علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

 

64       

حمزه خواستار

استادیار

مدیریت دانشگاه خوارزمی

 

65       

علی خورسندی طاسکوه

استادیار

مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی

 

66       

حسن دانایی‌ فرد

استاد

مدیریت دانشگاه تربیت مدرس

 

67       

کامران داوری

استاد

علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد

 

68       

جلال درخشه

استاد

معارف اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)

 

69       

محمدسعید ذکایی

استاد

مطالعات فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی

 

70       

محمد مهدی ذوالفقارزاده

استادیار

مدیریت دانشگاه تهران

 

71       

میترا راه نجات

استادیار

سیاستگذاری عمومی دانشگاه علامه طباطبائی

 

72       

محمدحسین رحمتی

استادیار

مدیریت دولتی پردیس فارابی دانشگاه تهران

 

73       

فریبرز رحیم نیا

استاد

مدیریت دولتی دانشگاه فردوسی

https://www.webofscience.com/wos/author/record/178757

74       

الهام رسولی ثانی آبادی

دانشیار

علوم سیاسی دانشگاه یزد

 

75       

بهروز رضایی منش

دانشیار

مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی

 

76       

حسن رنگریز

دانشیار

مدیریت خوارزمی

 

77       

حبیب الله رودساز

دانشیار

مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی

 

78       

ابراهیم زارع پور

استادیار

مدیریت دولتی و بازرگانی دانشگاه شاهد

 

79       

کیومرث یزدان پناه

استادیار

جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران

 

80       

محمدرضا یزدانی زازرانی

استادیار

سیاستگذاری عمومی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

 

81       

سعید زرندی

استادیار

مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی

 

82       

بهاره سازمند

دانشیار

علوم سیاسی دانشگاه تهران

 

83       

حبیب ا... سالارزهی

دانشیار

مدیریت دولتی و فناوری اطلاعات دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

84       

سجاد ستاری

استادیار

علوم سیاسی دانشگاه تهران

 

85       

علی اصغر سعدآبادی

استادیار

مدیریت پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی

 

86       

سیدرضا سلامی

استادیار

مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی

 

87       

علی محمد سلطانی

استادیار

مدیریت پژوهشکده مطالعات فناوری

 

88       

زهرا شاکری

استادیار

حقوق خصوصی دانشگاه تهران

 

89       

محمد علی شاه حسینی

دانشیار

مدیریت دانشگاه تهران

 

90       

عباس شیری

دانشیار

حقوق دانشگاه تهران

 

91       

حسین شیرازی

دکتری

سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران

 

92       

سید مهدی شریفی

استادیار

مدیریت رسانه دانشگاه تهران

 

93       

علیرضا شکیبایی

دانشیار

مدیریت و اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

94       

آزاده شوشتری

دکتری

سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران

 

95       

اجمد صادقی پور

استادیار

دانشگاه سمنان

 

96       

علی صباغیان

استادیار

مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران

 

97       

محمد صفری

استادیار

مدیریت بازرگانی دانشگاه مازندران

 

98       

سیاوش صلواتیان

استادیار

ارتباطات و رسانه دانشگاه صداوسیما

 

99       

مژگان ضرغامی فرد

استادیار

مدیریت دولتی دانشگاه هرمزگان

 

100   

فاطمه طاهری

استادیار

مدیریت دولتی دانشگاه تهران(پردیس فارابی قم)

 

101   

غزاله طاهری عطار

استادیار

مدیریت دانشگاه تهران

 

102   

غلامعلی طبرسا

استاد

مدیریت دولتی دانشگاه شهید بهشتی

 

103   

مریم طهرانی

استادیار

مدیریت منابع انسانی و کسب و کار دانشگاه خوارزمی

 

104   

بهاره عابدین

استادیار

مدیریت بازرگانی دانشگاه مازندران

 

105   

طیبه عباسی

استادیار

مدیریت دولتی دانشگاه تهران

 

106   

ابوالقاسم عربیون

دانشیار

کارافرینی دانشگاه تهران

 

107   

سعید عطار

دانشیار

علوم سیاسی دانشگاه یزد

 

108   

بهزاد عطارزاده

دکتری

سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران

 

109   

سید محمد علامه

دانشیار

مدیریت دولتی دانشگاه شهید بهشتی

 

110   

حنان عموزاده مهدیرجی

استادیار

مدیریت صنعتی دانشگاه تهران

 

111   

حنیف عموزاد مهدیرجی

دکتری

سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران

 

112   

ابراهیم غلامپور آهنگر

دکتری

سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران

 

113   

سید جلال الدین فرجی

استادیار

مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی

 

114   

داوود فیرحی

استاد

علوم سیاسی دانشگاه تهران

 

115   

مصطفی قادری حاجت

استادیار

جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2458530

116   

معصومه قاراخانی

استادیار

علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

 

117   

سپهر قاضی نوری

استاد

مدیریت دانشگاه تربیت مدرس

https://www.webofscience.com/wos/author/record/1638581

118   

اکرم قدیمی

دانشیار

مدیریت مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

 

119   

وجه الله قربانی زاده

دانشیار

مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی

 

120   

آرین قلی پور

استاد

مدیریت دولتی دانشگاه تهران

 

121   

حسین قلجی

استادیار

علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)

 

122   

بهروز قلیچ لی

استادیار

مدیریت دولتی دانشگاه شهید بهشتی

 

123   

راحله کاردوانی

استادیار

مدیریت مرکز تحقیقات زن و خانواده

 

124   

سمانه کشوردوست

استادیار

معارف اسلامی دانشگاه تهران

 

125   

یحیی کمالی

دانشیار

سیاستگذاری عمومی دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

126   

سحر کوثری

استادیار

سیاست علم مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

https://www.webofscience.com/wos/author/record/3850768

127   

علی محقر

استاد

مدیریت دانشگاه تهران

 

128   

حنانه محمدی کنگرانی

دانشیار

منابع طبیعی دانشگاه هرمزگان

 

129   

مجید مختاریان پور

استادیار

مدیریت دولتی  دانشگاه تهران

 

130   

اعظم میرزمانی

استادیار

مدیریت دولتی پردیس فارابی دانشگاه تهران

 

131   

طاهره میرعمادی

دانشیار

مدیریت سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2432562

132   

حمیرا مشیرزاده

استاد

علوم سیاسی دانشگاه تهران

https://www.webofscience.com/wos/author/record/AAO-2311-2020

133   

نسرین مصفا

استاد

علوم سیاسی دانشگاه تهران

 

134   

عباس مصلی نژاد

استاد

سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران

 

135   

عباس ملکی

دانشیار

مدیریت دانشگاه صنعتی شریف

 

136   

علی ملکی

استادیار

مدیریت پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف

 

137   

حمیدرضا ملک محمدی

استاد

سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران

 

138   

عباس منوریان

استاد

مدیریت دانشگاه تهران

https://publons.com/researcher/4901748/abbas-monavvarian

139   

زینب مولوی

استادیار

مدیریت پردیس فارابی دانشگاه تهران

 

140   

محسن نیازی

استاد

علوم اجتماعی دانشگاه کاشان

 

141   

سید امیر نیاکوئی

دانشیار

علوم سیاسی دانشگاه گیلان

 

142   

لیلا نامداریان

استادیار

مدیریت فناوری اطلاعات پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایرانداک)

 

143   

عباس نرگسیان

استادیار

مدیریت دولتی دانشگاه تهران

https://publons.com/researcher/2351543/abbas-nargesian/

144   

میثم نریمانی

استادیار

سیاست نوآوری  پژوهشکده مطالعات فناوری

 

145   

محمد نصیری

استادیار

مدیریت دولتی دانشگاه شهید بهشتی

 

146   

علی نصر اصفهانی

دانشیار

مدیریت دانشگاه اصفهان

 

147   

علی اشرف نظری

دانشیار

علوم سیاسی دانشگاه تهران

 

148   

طیبه نیک رفتار

استادیار

کارافرینی دانشگاه تهران

 

149   

روح اله نوری

استادیار

مدیریت منابع انسانی و کسب و کار دانشگاه خوارزمی

 

150   

حمید هوشنگی

استادیار

علوم سیاسی دانشگاه امام صادق

 

151   

ولی اله وحدانی نیا

استادیار

سیاستگذاری عمومی دانشگاه علوم پزشکی ارتش

 

152   

مجید وحید

استادیار

سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران

 

153   

سروراعظم وزیری کرمانی

استادیار

مدیریت دولتی دانشگاه هرمزگان

 

154   

زهرا وظیفه

استادیار

مدیریت دولتی و فناوری اطلاعات دانشگاه سیستان و بلوچستان