بررسی تأثیرات سیاست اجتماعی بر پدیده جرم

نوع مقاله : مقاله اصلی

نویسنده

استاد علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

پس از وقوع بحران مالی سال 2008 میلادی، دولت­های غربی که عمدتاً از کاهش بودجه و درآمدهای خود در تنگناهایی فراوان و چندوجهی قرار گرفته بودند، رویکرد خود را به سمت سیاست­هایی ریاضتی معطوف نمودند. این رویکرد جدید که اساس آن را کاهش یا قطع هزینه ­کردهای عمومی تشکیل می­ داد و سیاست­های اجتماعی در بخش آموزش، مسکن و سلامت را به شدت از خود متأثر می ­ساخت، خیلی زود این مسئله را آشکار ساخت که در شرایط جدید اقتصادی و با توجه به روندهای گذشته، چه سیاست­هایی را باید مورد توجه قرار داد. نوشته حاضر با دستمایه قراردادن کتاب ارزشمند جرم و سیاست اجتماعی، اثر هزل کشمال، از انتشارات بلک ول در سال 2013 که در فصل هفت­گانه خود به بررسی رابطه میان جرم و سیاست اجتماعی می‌پردازد، نقاط کمتر مشهود در این پدیده را به بحث می‌نشیند.

کلیدواژه‌ها


1- Dohati,p.(2011). rational sociology: a new paradigm for social science, Albingdom: Routledge.
2- Kemshall,H. (2013). crime and social policy, wiley- Blackwell.
3- Knepper,p. (2007). criminology and social policy, London, sage.
4- Luhmann, N. (1992). operational closure and structural coupling, “Cardozo Law Review”(13).
5- Maruna, s. (2001). making good, Washington, DC: American psychological Association.