معماری راهبردی نظام سلامت ملی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر سند چشم انداز 1404 : الگوی پیشنهادی

نوع مقاله : مقاله اصلی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی

2 استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران، الگوی منحصر به فردی از ادغام خدمات بهداشتی درمانی و نظام آموزشی و پژوهشی با هدف ارتقای خدمات سلامت به مردم می‌باشد. جهت استقرار کامل نظام سلامت الگو بر اساس سند چشم انداز 1404، سیاست‌‌های کلان نظام در حوزه سلامت، نقشه جامع علمی کشور، نقشه جامع علمی سلامت، نقشه تحول نظام سلامت و برنامه پنجم توسعه، اقدامات زیادی در حال شکل‌گیری است ولی به دلیل وجود رویکردهای متعدد و گاه متناقض مدیریتی، هنوز به یک الگوی مناسب و کارآمد جهت استقرار نظام سلامت الگو نرسیده‌ایم. در این مقاله سعی شده است که الگوی معماری راهبردی به عنوان یک الگوی تلفیقی معرفی گردد که همه رویکردهای مدیریتی را در درون خود داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


1-       پارسای، سوسن و همکاران، کتاب الکترونیک جامع بهداشت عمومی، فصل 13، صفحات 1998 تا 2003.
2-       حسن‌بیگی، ابراهیم (1390)‌ مدیریت راهبردی، چاپ اول، دانشگاه عالی دفاع ملی، سمت.
3-       سند چشم انداز 1404 نظام جمهوری اسلامی ایران.
4-       سند نقشه جامع علمی جمهوری اسلامی ایران‌ (1389).
5-       سند نقشه جامع علمی سلامت جمهوری اسلامی ایران‌ (1389).
6-       سند تحول نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران (1390).
7-       علمداری، شهرام (1384)‌ جامعه آماده، چاپ اول، نواندیشان آریا.
8-       فیض، داوود (1389)‌ مدیریت استراتژیک کلید موفقیت در بازارهای رقابتی، چاپ اول، دانشگاه سمنان، ابرار.
9-       قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
10-    گلابچی، محمود (1389)‌ مدیریت استراتژیک پروژه، چاپ اول، دانشگاه تهران.
11-    مبینی دهکردی (1387)‌ مگادایم‌ها الزام راهبردی و آینده سازمان‌ها، چاپ اول، موسسه‌ مطالعات بین‌المللی انرژی.