نویسنده = ������������������� ������������
بررسی مفهوم کودکی در سیاست‌های فرهنگی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای ایران

دوره 9، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 43-57

10.22059/jppolicy.2023.91402

بیژن زارع؛ سلیمان پاک‌سرشت؛ رضا صفری‌شالی؛ مهدی نیک‌عهد