نویسنده = ������������������ ��������
طراحی زیست‌بوم کسب و کار صنایع فرهنگی در ایران؛ از شخصیت‌سازی تا بازارسازی

دوره 9، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 26-42

10.22059/jppolicy.2023.91400

ابراهیم کتابی؛ علی حمیدی‌زاده؛ سید مجتبی امامی؛ مهدی ایزدخواه؛ سیدمحمدحسین هاشمیان