نویسنده = ���������� ���������� �������������������
تدوین الگوی زیرساخت‌های لازم برای توسعه نقش پذیری ذینفعان کلیدی در حوزه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران

دوره 7، شماره 4، دی 1400، صفحه 129-142

10.22059/jppolicy.2021.84826

فرهاد صفایی کوچکسرایی؛ محمد رضا باقرزاده؛ اسدالله مهرآرا؛ ذبیح‌الله غلامی رودی