نویسنده = ������������ ������
طبقه‌بندی ابزارهای پیش ارزیابی سیاست با رویکرد آینده‌پژوهی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 95-119

10.22059/ppolicy.2016.59233

حسن قرونه؛ سید کمال طبائیان؛ علیرضا بوشهری؛ سعید قربانی