نویسنده = قرونه، حسن
تعداد مقالات: 1
1. طبقه‌بندی ابزارهای پیش ارزیابی سیاست با رویکرد آینده‌پژوهی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 95-119

حسن قرونه؛ سید کمال طبائیان؛ علیرضا بوشهری؛ سعید قربانی