کلیدواژه‌ها = نظریه زمینه‌ای
تبیین مسأله آب زیرزمینی دشت رفسنجان

دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 75-92

10.22059/jppolicy.2023.91404

الهام گل کار؛ علی باقری؛ کیومرث ابراهیمی


ارائه الگوی الزامات خط‌مشی‌گذاری آینده‌محور برای صنعت نفت ایران

دوره 5، شماره 3، آذر 1398، صفحه 43-59

10.22059/ppolicy.2019.73708

سید علیرضا نقوی حسینی؛ فتاح شریف زاده؛ میرعلی سیدنقوی؛ رضا واعظی